Zarevúca 23 Ružomberok 034 01 +421 905 609 930 ajbis@ajbis.sk

Novinky

Za posledné tri mesiace zaznamenali príslušníci finančnej správy zo Žilinského colného úradu vyše 150 porušení predpisov pri používaní elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice eKasa.  Pokuty sa vyšplhali na 28 000 eur.

Pri kontrolách prevádzok určených na predaj tovaru alebo poskytnutie služieb sa príslušníci finančnej správy takmer denne stretávajú s porušovaním predpisov pri evidovaní tržieb a používaní pokladníc.

Od augusta tohto roka identifikovali viac než 50 podnikateľov zo Žilinského kraja, ktorí pri prijatí tržby nepoužili registračnú pokladnicu alebo eKasu. Ďalšia 50-tka nemala na predajnom mieste sprístupnené vyobrazenie pokladničného dokladu alebo oznámenie, že podnikateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu, ak išlo o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Niektorí pri kontrole nemali doklad na preukázanie tejto skutočnosti. V menšej miere sa vyskytli prípady, kedy podnikatelia síce tržbu zaevidovali v pokladnici, ale zákazníkovi neodovzdali pokladničný doklad.

Príslušníci finančnej správy porušovateľom udelili pokuty, a to v závislosti od stupňa závažnosti a opakovania porušenia. Najnižšiu, vo výške 50 eur, dali 32 podnikateľom, zväčša za chýbajúce vyobrazenie pokladničného dokladu alebo oznámenia. Naopak, až 1 000 – eurovú pokutu dostal predajca, ktorý neevidoval tržby v pokladnici.

 

 

Zdroj: Finančná správa

Novinky a akcie

Prinášame Vám tie najhorúcejšie novinky zo sveta technológií, výpočtovej techniky a z oblasti účtovníctva.

Taktiež Vás informujeme o najnovších akciách, zľavách a nových produktoch v našej ponuke.