Zarevúca 23 Ružomberok 034 01 +421 905 609 930 ajbis@ajbis.sk

Novinky

Finančná správa upozorňuje podnikateľov, ktorí evidujú tržby v pokladnici a ešte neprešli na systéme eKasa, aby tak spravili čo najskôr. Momentálne v systéme eKasa eviduje tržbu už viac ako 116 000 pokladníc. Tie vydali viac ako 175 mil. bločkov. Z nich už takmer 90 tisíc overili občania prostredníctvom aplikácie Over doklad.

 

Počet pokladníc zapojených do systému eKasa stále stúpa. Aktuálne evidovaných v systéme eKasa je 216 041 pokladníc (pokladnice, ktorým registrátor pridelil kód pokladnice eKasa klient), z toho 116 183 z nich už aj v systéme eKasa eviduje tržbu (vydáva bločky). Finančná správa aj naďalej prijíma žiadosti o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient (ORP, VRP), aktuálne sa však počty žiadostí hýbu už len v desiatkách denne. Uvedené zodpovedá predpokladu, že na trhu je už len minimum pokladníc, ktoré si nesplnili zákonnú povinnosť a nepožiadali o pridelenie kódu, ostatné sú neodhlásené, resp. nepoužívané pokladnice.

 

Pripojte sa k eKase hneď a vyhnete sa pokute

Podnikatelia, ktorým bol pre ich pokladnice pridelený eKasa kód, by nemali čakať a tržby by mali čo najskôr začať v systéme evidovať. Vyhnú sa tak zbytočnému stresu počas posledných koncoročných dní, a tým aj pokute. eKasa je totiž povinná od 1. júla pre všetkých podnikateľov, ktorí aj doteraz evidovali tržbu. Jediná úprava nastala iba pri pokutách, keď poslanci NR SR zaviedli prechodné obdobie do konca roka pre neudeľovanie pokút tým podnikateľom, ktorí požiadali o pridelenie kódu eKasa klient a čakajú na dodanie svojej online registračnej pokladnice.

 

 

Kontroly sa stupňujú

Od júla doteraz vykonala finančná správa už približne tisíc kontrol. Išlo o kontroly podnikateľov, ktorí nepožiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, ale aj bežné kontroly evidencie tržieb v registračných pokladniciach. Pokuty sú vysoké, pričom sa pohybujú od 330 eur, pri opakovanom porušení násobne viac, až do 20 000 eur, pričom hrozí aj odňatie živnostenského oprávnenia.

 

 

V systéme eKasa zaevidovala finančná správa viac ako 175 mil. pokladničných dokladov. Tie je možné overiť v bezplatnej aplikácii finančnej správy Over doklad. K dnešnému dňu eviduje finančná správa 15 166 stiahnutí aplikácie. Prostredníctvom aplikácie bolo už overených 88 033 pokladničných dokladov vydaných v systéme eKasa.

 

 

Zdroj: Finančná správa

Novinky a akcie

Prinášame Vám tie najhorúcejšie novinky zo sveta technológií, výpočtovej techniky a z oblasti účtovníctva.

Taktiež Vás informujeme o najnovších akciách, zľavách a nových produktoch v našej ponuke.