Zarevúca 23 Ružomberok 034 01 +421 905 609 930 ajbis@ajbis.sk

CHDU5000