Zarevúca 23 Ružomberok 034 01 +421 905 609 930 ajbis@ajbis.sk

Servisné práce

Cenník servisných prác

Základné spustenie PC 9,99€ s DPH / 1PC
Inštalácia OS 19,99€ s DPH / 1 PC
Inštalácia Microsoft Office 9,99€ s DPH / 1 PC
Inštalácia antivírusového programu 9,99€ s DPH / 1 PC
Odvírenie PC /NTB 14,99€ s DPH / 1 PC
Obnovenie os do factory nastavení 19,99€ s DPH / 1 PC
Základná diagnostika PC /NTB 5,00€ s DPH / 1 PC
Hĺbková diagnostika HW 14,99€ s DPH / 1 PC /hod.
Údržba PC hardware / čistenie 9,99€ s DPH / 1 PC
Výmena chladiacich pást a pások 4,99€ s DPH / 1 PC
Skladanie PC zostavy 14,99€ s DPH / 1 PC
Výmena komponentov 3,00€ s DPH / 1 PC
Záloha dát na USB alebo ext. HDD 9,99€ s DPH / 1 PC

Pri množstevnom vykonávaní služieb na PC

Od 2 – 3 úkony ZĽAVA 5%

Od 4 – 5 úkony ZĽAVA 10%

Od 5 – viac úkonov ZĽAVA 20%

Trvanie servisu a vykonávaných prác podľa druhu úkonu.