Zarevúca 23 Ružomberok 034 01 +421 905 609 930 ajbis@ajbis.sk

Novinky

Povinné pripojenie všetkých pokladníc k webu finančnej správy chce koalícia odložiť do októbra. Vláda schválila návrh ministerstva financií, aby daniari nedávali do októbra pokuty za nepoužívanie online pokladníc podnikateľom, ktorí sa do konca júna aspoň pokúsili eKasy si objednať.

Novinky

Finančná správa upozornila podnikateľov, že pri zavádzaní eKasy musia spolupracovať iba s certifikovanými dodávateľmi. Zároveň vyzvala, aby nečakali na dodávateľov pokladničných riešení, ktoré certifikáciu ešte nemajú udelenú. Termín 1. júl platí, a preto by si mali svoje povinnosti splniť čo najskôr.

Novinky

Zatiaľ ste vo svojej predajni internet nepotrebovali? Včas si ho objednajte po 1. júli, kedy sa musia všetci podnikatelia zapojiť do systému eKasa, sa bez neho nezaobídete. V nasledujúcom článku Vám prinášame užitočné rady ohľadom eKasy a internetového pripojenia.

Novinky

Falošné účtenky, skryté pokladne alebo poškodené dátové úložiská. Aj to sú dôvody, ktoré viedli k spusteniu eKasy. V nasledujúcom článku Vám prinášame spôsoby akými sa finančná správa snaží bojovať proti daňovým podvodom, zvýšiť vybrané dane a prečo pristúpila práve k… Continue Reading…

Novinky

Finančná správa sa ostro ohradzuje voči tvrdeniam politickej strany SaS, ktorá tvrdí, že zavedenie eKasy nie je pripravené. Systém finančnej správy eKasa funguje, finančná správa už dnes prijme denne približne 200 000 pokladničných dokladov a štatistika sa neustále zvyšuje. Finančná… Continue Reading…

NovinkyPonuka

Aktuálna dostupnosť on-line registračných pokladníc Skutočnosť, že dostupnosť fiškálnych eKasa zariadení je momentálne problematická, je všeobecne známa. V nasledujúcom článku Vám prinášame aktuálny prehľad dostupnosti eKasa zariadení majoritných výrobcov k 24.05.2019:

Novinky

Finančná správa eviduje každým dňom narastajúci počet žiadostí o pridelenie kódu eKasa klient. Aktuálne (k 23.5.) je v systéme eKasa aktívnych 121 826 pokladníc. Finančná správa však upozorňuje podnikateľov, aby si po pridelení eKasa kódu nezabudli stiahnuť identifikačné a autentifikačné… Continue Reading…

Novinky

Informácia je určená pre podnikateľov, ktorí v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov… Continue Reading…

Novinky

Pri nasadzovaní zariadení pre virtuálnu registračnú pokladnicu a elio driver licencie sa najčastejšie stretávame s problémami, s ktorými sa mnohý zákazníci potýkajú. Preto na ne chceme upozorniť a poskytnúť riešenie ako si s nimi poradiť.

Novinky a akcie

Prinášame Vám tie najhorúcejšie novinky zo sveta technológií, výpočtovej techniky a z oblasti účtovníctva.

Taktiež Vás informujeme o najnovších akciách, zľavách a nových produktoch v našej ponuke.