Zarevúca 23 Ružomberok 034 01 +421 905 609 930 ajbis@ajbis.sk

Novinky

Pre používanie virtuálnej elektronickej pokladne (VRP) je potrebné podať Žiadosť o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladne.

Žiadosť je bezplatná a dostupná je na stránke https://vrp.financnasprava.sk alebo ju nájdete v Katalógu elektronických formulárov na portáli finančnej správy (PFS) v prostredí Osobnej internetovej zóny (OIZ).

Pri registrácii sa zadávajú nasledujúce údaje:

• obchodné meno

• IČO, DIČ

• PIN kód (zvolíte ho sami, nesmiete ho zabudnúť – budete ho zadávať pri prvom prihlásení do VRP)

• typ subjektu (fyzická alebo právnická osoba)

• adresa trvalého pobytu a miesta podnikania (v prípade fyzickej osoby) alebo adresa sídla právnickej osoby

• typ predajného miesta (ambulantný predaj, prenosná pokladnica, štandardná pokladnica)

• špecifikácia predajného miesta (v prípade ambulantného predaja alebo prenosnej pokladne)

• adresa predajného miesta (v prípade štandardnej pokladne)

Vyplníte žiadosť, uložíte ju ako PDF a vytlačíte. Žiadosť potom podpíšete a môžete ju naskenovať a poslať elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register, (Katalóg formulárov >> Register >> Podanie pre FS – Register >> Všeobecné podanie pre Finančnú správu Slovenskej republiky >> Všeobecné podanie – Register)

Celý proces pridelenia VRP po podaní žiadosti trvá 7 až 10 dní. Maximálne 2 týždne. Môže sa stať, že sa táto doba môže v tomto čase predĺžiť. Keď Vám príde poštou kód s prvým heslom, musíte prejsť na stránku VRP https://vrp.financnasprava.sk a vykonať prvé prihlásenie. Pri prvom prihlásení zadávate aj PIN kód, ktorý ste zadavali pri registrácii. Rovnako zadávate aj nové heslo, ktoré budete používať na prístup do VRP a jej používanie.

 

Úvodná obrazovka po prihlásení do systému:

 

 

Zdroj: Finančná správa

Novinky a akcie

Prinášame Vám tie najhorúcejšie novinky zo sveta technológií, výpočtovej techniky a z oblasti účtovníctva.

Taktiež Vás informujeme o najnovších akciách, zľavách a nových produktoch v našej ponuke.